Buurt bewoners – Daisy Festival
Tickets

Buurt bewoners

Algemeen

Wat is Daisy Festival?

Daisy festival is een elektronisch georiënteerd muziekfestival met een lokale en regionale aantrekkingskracht, waar jaarlijks ongeveer 7.000 bezoekers van 18+ op afkomen. In 2017 vond de eerste editie van het Daisy festival op de Spoorzone plaatst. De komende editie betreft de 5e editie van het festival, dit is de eerste editie in het Leijpark.

Bezoekers komen voor de optredens van, voornamelijk, nationale artiesten. Er is op Daisy festival ruimte voor zowel talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde namen. Naast de diverse optredens wordt er ook ruimte geboden aan optredens, creatief vermaak, foodtrucks, decors, kunstinstallaties en lichtshows.

Waar vindt Daisy Festival plaats?

Daisy festival vindt plaats in het Leijpark aan de zuidkant van Tilburg. Het terrein is deels bestemd voor evenementen, dit gedeelte wordt tijdens het Daisy festival gebruikt. Daarnaast worden er enkele delen van het park gebruikt voor bijvoorbeeld het parkeren van fietsen. Daardoor zullen bepaalde delen van het park gedurende de op-, afbouw en het evenement niet beschikbaar zijn zoals u normaal gewend bent. Via onderstaande link is een plattegrond te openen waarop is weergegeven welke delen van het terrein, i.v.m. het festival, wanneer in gebruik en/of afgesloten zijn. Open plattegrond

Wanneer vindt Daisy Festival plaats?

Daisy festival vindt plaats op 10 juni 2023. Het festival start om 13.00 uur en is om 23.00 uur afgelopen.

Wanneer vindt de op- en afbouw van Daisy festival plaats?

De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van maandag 5 juni 2023 t/m woensdag 14 juni 2023. In de periode na 14 juni kan het zijn dat er nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het terrein.

Wie organiseert Daisy festival?

Daisy festival wordt georganiseerd door Elevation Events B.V. en XXL Events B.V. De organisaties hebben ieder al bijna 15 jaar ervaring in de evenementen. De organisaties houden zich bezig met het ontwikkelen en organiseren van festivals: van concept tot aan de realisatie hiervan. De zelf-producerende organisaties leveren met creatieve en vernieuwende concepten een bijdrage aan een aansprekende festivalagenda voor jongvolwassenen in o.a. Tilburg en omstreken.

Locatie / Vervoer

Hoe komen bezoekers naar Daisy festival?

Bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een groot deel van de bezoekers komt uit de directe omgeving, hier is een aparte fietsenstalling voor ingericht in het Leijpark. Daarnaast komen veel bezoekers met het OV en de pendelbus. Bezoekers die met de auto komen parkeren hun auto bij de AaBe fabriek.

Kan ik gedurende de periode dat het Daisy festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt gewoon gebruik maken van het Leijpark?

Ja, zowel tijdens de op- en afbouw als gedurende het Daisy festival, blijft een deel van de het Leijpark beschikbaar voor fietsers en wandelaars. Welke gebieden dit precies zijn wordt weergegeven op de plattegrond die via de volgende link te openen is: Open plattegrond

Zijn er afsluitingen gedurende de periode dat het Daisy festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt?

Ja, om de verkeersstromen veilig te laten verlopen zijn er gedurende deze periode een aantal afsluitingen van toepassing. Deze verkeersmaatregelen staan hieronder toegelicht en worden weergegeven op de plattegrond die via de volgende link te openen is: Open plattegrond

Tijdens de op- en afbouw wordt het fietspad aan de zuidkant van de Ringbaan Zuid tussen de oversteek naar de Wethouder Baggermanlaan en de kruising met de Kempenbaan afgesloten. Fietsers kunnen via de noordkant van de Ringbaan Zuid passeren.
Tijdens de op- en afbouw wordt de rechterstrook van de Ringbaan Zuid tussen de Wethouder Baggermanlaan en de Kempenbaan afgesloten. Dit wordt gedaan zodat leverancier hier in- en uit kunnen voegen en via deze weg de leveranciersingang kunnen bereiken.
Tijdens de showdag wordt deze afsluiting verlengd vanaf de Professor van Buchemlaan tot aan de Kempenbaan. Het eerste deel wordt dan gebruikt om de pendelbussen te laten halteren het twee deel als calamiteitenroute.

Is mijn woning en of bedrijf, ondanks de afsluitingen wel te bereiken tijdens Daisy festival?

Ja, alle woningen en bedrijven blijven ten alle tijden bereikbaar.

Wordt het OV omgeleid gedurende de afsluitingen rondom Daisy festival?

Nee, Daisy festival hindert geen OV diensten.

Zijn bedrijven rondom het Leijpark op de dag van het festival gewoon geopend?

Ja alle bedrijven rondom het Leijpark zijn geopend zoals ze dat regulier op een zaterdag ook zouden zijn. Al deze bedrijven blijven ook regulier bereikbaar.

Geluid

Op welke dagen/tijden mag er geluid worden geproduceerd?

Op de dag van het festival 10 juni 2023 mag er tijdens (12.00 – 23.00 uur) en een uur voorafgaand aan het festival geluid worden geproduceerd. Op de dag voorafgaand aan het festival (11 juni 2021) mag er tussen 16.00 en 20.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck. Tijdens de soundcheck worden de diverse stages gefaseerd gecontroleerd. Op één moment worden alle stages tegelijkertijd gecontroleerd om de meetapparatuur goed in te kunnen regelen.

Worden er metingen en controles op het gebied van geluid verricht?

De afspraken m.b.t. geluidsnormen zijn vastgesteld door de gemeente Tilburg. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van de organisatie in de omgeving van de festivallocatie diverse meetpunten. Daarnaast is de organisatie in staat op andere locaties metingen uit te voeren. Deze apparatuur kan op afstand worden uitgelezen. Ook zijn er meetpunten op de podia geïnstalleerd, zodat, indien nodig, geluid nauwkeurig kan worden bijgestuurd. Naast deze eigen metingen op initiatief van de organisatie, controleert ook de gemeente Tilburg de geluidniveaus.

Wat doet de organisatie aan het beperken van de geluidsoverlast?

Voorafgaand aan het festival wordt in opdracht van de organisatie door een geluidsingenieur een geluidsplan opgesteld. Dit wordt gedaan zodat er in het voortraject al gekeken kan worden waar mogelijke geluidsoverlast zou kunnen ontstaan en hoe dit beperkt kan worden. Zo wordt het geluid bijvoorbeeld gericht op de locaties waar de minste mensen wonen en wordt er gewerkt met geavanceerde geluidssystemen waarbij het geluid aan de achterkant van de speakers wordt uitgedoofd. Door deze maatregelen wordt het geluid vooral op de bezoekers gericht en wordt het geluid in de gebieden daarbuiten zo veel mogelijk beperkt.

Ik heb toch last van geluidsoverlast kan dit?

Er wordt op Daisy festival veel aandacht besteed aan het waar mogelijk beperken van de geluidsoverlast. Maar helaas zijn er veel externe factoren die invloed hebben op het geluid. Voornamelijk weer is een factor waar wij als organisatie geen grip op hebben maar die van grote invloed kan zijn. Door een draaiende wind kunt u bijvoorbeeld, wanneer u eerder op de dag geen overlast hebt ervaren, deze later op de dag wel ervaren. Daarnaast kan het afkoelen van de lucht na een warme dag ervoor zorgen dat geluid verder draagt. Maar ook een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat geluid makkelijker gedragen wordt waardoor het geluid op een grotere afstand van het terrein hoorbaar kan zijn.

Klachten?

Klachten?

Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd. Indien u contact wilt opnemen, kan dat via 030-2433717 of mail naar info@elevation-events.com.

Omgeving

Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd?

Ja, de organisatie heeft de verplichting het terrein zo achter te laten zoals het is aangetroffen. De organisatie huurt een schoonmaakbedrijf in dat is gespecialiseerd in het reinigen van festivalterreinen. Zowel tijdens als na afloop van het festival zorgt het bedrijf er voor dat het terrein wordt schoongemaakt. De schoonmaakdienst draagt er daarnaast ook zorg voor dat zwerfafval langs de toe- en afvoerwegen van en naar het terrein worden schoongemaakt.

Wordt er rekening gehouden met de natuur en flora- en faunawet?

Ja, er wordt rekening gehouden met de flora- en faunawetgeving. Een festival mag niet zorgen voor een overtreding van deze wet. Daarom werkt de organisatie samen met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van flora en fauna. In samenwerking met ecologen (professionals op het gebied van natuur) wordt het terrein verkend en onderzocht en wordt bekeken waar mogelijk gevoelige natuurspots aanwezig zijn. Hierdoor weet de organisatie welke delen moeten worden ontzien en met welke maatregelen verstoring kunnen worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld looproutes worden aangepast of locaties met broedende vogels worden afgeschermd.

Overig

Wordt er vuurwerk afgestoken?

Nee er wordt geen vuurwerk afgestoken tijdens Daisy festival

Doet Daisy festival iets aan duurzaamheid?

Ja, Daisy festival en de organisaties achter Daisy festival zetten hoog in op verduurzaming van de festivalwereld en uiteindelijk een beter, schoner en socialere wereld. Daarnaast hebben we “het Local Legacy programma” in het leven geroepen om door middel van dit fonds geld op te halen bij o.a. onze gastenlijstbezoekers. Met dat geld hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame projecten. Zo is er afgelopen jaar in de Ruigenhoekse polder ruim 500m2 bijenlint geplant om zodoende de bijen een betere leefomgeving te geven. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid, investeringen en behaalde doelen verwijzen wij jullie graag door naar de duurzaamheidspagina op deze website.

Wat wordt er gedaan op het gebied van veiligheid?

De organisatie heeft een eigen veiligheidsorganisatie die bestaat uit:

Specialisten op het gebied van crowdmanagement en crowdcontrol
Medisch zorgverleners
Mobiliteitsexperts
Beveiligers
Reddingsbrigade
Brandveiligheidsadviseur

In samenwerking met de externe partijen, de gemeente Tilburg, politie, GHOR, brandweer en de VRMWB wordt de veiligheid van het festival gewaarborgd. De interne veiligheidsorganisatie en externe partijen stellen gezamenlijk een veiligheidsplan op.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

De organisatie is per email bereikbaar via info@elevation-events.com en telefonisch via 030-2433717. Ook tijdens het festival kunt u de organisatie bereiken op dit nummer.